Tag

telo

Browsing

Telo pamti. To smo svi iskusili – svakog leta ukoliko negde plivamo, ne moramo tu veštinu da učimo ponovo. Isto je i s vožnjom bicikla, automobila i s mnogim drugim stvarima.
Naše telo ima fantastičnu sposobnost prilagođavanja i omogućava nam da osetimo i „upravljamo“ prostorom koji se ne završava tamo gde i površina naše kože. Na primer, kada vozimo auto, mi imamo „osećaj“ kuda i kako možemo ili ne možemo da „prođemo“. Upravo kao da smo „obukli“ nekoliko puta veće Telo i u njemu se dobro snalazimo.
Neka indijanska plemena, takođe, žive prema učenjima koja „doživljaj Sebe“ ne ograničavaju na naše fizičko Telo, već se taj osećaj preliva i na naše okruženje. Oni u Amazoniji možda ne voze auto, ali imaju svest o činjenici da smo svi povezani, i da je sudbina jednog povezana sa sudbinom svih…
Činjenica je da se i ćelije našeg tela ponašaju kao da to „znaju“ ( programirane su da rastu i razvijaju se, ali i da „umru“ kada za to dođe vreme, kako bi organizam opstao) a duboku međupovezanost odražavaju i „socijalne epidemije“ – kao što su moda, muzika i razni društveni pokreti…
Uzimajući ovo u obzir, učesnici konferencije psihologa na Harvardu, još 1990. godine zaključili su: „Ukoliko se Sopstvo proširi tako da uključi prirodni svet, ponašanje koje prouzrokuje uništavanje tog sveta biće doživljeno kao samodestruktivno.“
Zašto? Zato što bi tada čovek znao da je deo celine i da, ukoliko poseče šumu – i sam ostaje bez hlada, da nastaje erozija i da on sam ne može izbeći sudbinu ostalih živih bića.
Ukoliko bismo imali takav pristup, ljudi bi retko bacali smeće ispred vlastitog prozora, uvereni da to više nije „njihov prostor “. I više bismo mislili o tome kako i kuda idemo s našim Telima, čime ih hranimo i kako ih održavamo. „Naš“ prostor bi bio proširen van našeg stana, na zgradu, ulicu, grad, državu, kontinent – na celu planetu.
Jer , kao što kaže Anri Bergson :

„…ako je naše telo materija na koju se primenjuje naša svest, onda ono zauzima isti raspon kao naša svest. Uključuje sve što opažamo: prostire se sve do zvezda…“

Gordana Medić – Simić
Prof. filosofije, NLP Business Practitioner, Life coach – clearing method

Jedini prostor koji trajno nastanjujemo, bez obzira na promene mesta boravka, jeste – naše Telo. Svuda ga sa sobom nosimo. Na njemu se vide sva naša duševna stanja; bezvoljnost, poletnost ili snaga…
Onaj koji ume da gleda – on vidi. Nailaze na to i lekari – na povređene Duše koje im dolaze žaleći se na bolove u svom Telu.
Reč je o simptomima koje medicina naziva „psihosomatskim“. Ova složenica dolazi od dve reči – „psihe“ – što označava „dušu“ i „soma“ što označava telo. Karakteristika psihosomatskih problema jeste u tome da je „duša“ ta koja uzrokuje ili održava problem.

U ovakvim stanjima Telo oseća bolove, baš kao i u organskim. Međutim, ljudi koji pate od depresije, anksioznosti ili uporne glavobolje često se suzdržavaju da potraže pomoć jer smatraju da su, na neki način, sami „krivi“ za svoje patnje. Ili, smatraju da im niko neće verovati kroz šta prolaze jer su svi medicinski nalazi uredni.
Napetost, nesanica, strahovi, osećaj krivice i griže savesti često iniciraju telesne tegobe. Neretko su pravi uzroci ovakvih simptoma veoma specifični i teško uhvatljivi, i zbog toga je potrebno kombinovati terapiju Duše i Tela.

Hipnoterapeut Brajan Roet tvrdi da „ veza između uma i tela igra ključnu ulogu u velikom broju oboljenja“. I dodaje – da, „ako smo svesni te činjenice i ne stidimo se prihvatiti je, onda se nalazimo na najboljem putu ka ozdravljenju“.

Dobar način da to ostvarimo jeste da očistimo svoj Duh od svih zaostalih, a štetnih sadržaja, i da zaista nastanimo svoje Telo – Ovde i Sada.

Gordana Medić – Simić,
Prof. filosofije, NLP Business Practitioner, Life coach – clearing method

Čuvenom Miltonu Eriksonu, hipnoterapeutu, jednog dana je došao vidno uznemiren klijent. Pretrpeo je veliki stres na poslu i izgledao je potpuno slomljeno, beznadežno. Ramena su mu bila spuštena, a celo telo pognuto, kao da nosi nevidljivi teret. Erikson mu je rekao da ne može odmah da ga primi na sesiju.

Predložio je ovom poslovnom čoveku, da se, dok čeka na sesiju, prošeta oko bloka gde se nalazi ordinacija i da dođe za dvadesetak minuta. Klijent je bio iznenađen neobičnim zadatkom koji je dobio od svog terapeuta: Bilo je potrebno da izbroji tačan broj antena na krovovima bloka zgrada koji je trebalo da obiđe!

Kada je prošlo dvadeset minuta, Erikson je primio klijenta na sesiju. Pred njime je sada stajao isti čovek, ali u mnogo boljem stanju. Već je razmišljao o rešenjima problema u kojima se našao…

U čemu je tajna ? U antenama, naravno. Kao što je uznemiren duh povukao telo u grč, tako je uzdignuto telo podiglo duh u zdravije stanje. Čovek koji korača uspravljene glave ne može se dugo osećati loše – pokrenuti su procesi u telu koji utiču i na stanje duha. Milton Erikson je to dobro znao. Sada znate i vi. Osvestite telo. Neka telo povede duh.

Dakle –„uspravite se, kao da želite da porastete…“

Gordana Medić – Simić, prof. filosofije
life coach