PILATES EDUKACIJE

Blogovor

Priča o ovom mestu traje već dugo.
Oduvek pišem, ali to je bilo za mene, za moju dušu. Pitala sam se da li je to uopšte za široki auditorijum koji je pretrpan elektronskom poštom, blogovima, sajtovima i naravno – nezamenljivim knjigama.
A onda lagano, ideja se iskristalisala.
Slušajući te noći neprekidne udare vetra, odlučih da krenem u avanturu.
Avanturu – jer je to zamene novo, uzbudljivo i pre svega pozitivno. Ne znate koga ćete sresti, niti dokle ćete i kako stići. Puteva je bezbroj i svaki od njih nosi svoju draž. Kao pisanje – reč na reč se niže.
Već se radujem!

nadja-i-simona

Od kada sam ušla u magični svet pilatesa, svakodnevno srećem mnogo žena. Različitih godina, različitih profesija, različitog zdravstvenog stanja i optimizma kojeg nose ili manje nose sa sobom.
Shvatila sam da je svima njima ­- koje su međusobno toliko različite, zajedničko čuveno “nedostajanje još kog minuta više” jer deca čekaju, muž, posao… uvek nedostaje to malo vremena u nezaobilaznom razgovoru na kraju časa, a tema je bezbroj…i svakim danom upoznavanja, sve više…
Upravo zato sam odlučila da prikupljam naše priče, tačnije sekvence naših susreta i razgovora i na taj način otvaram i uživam u novim temama za sve nas koje volimo zdrav život, pun smeha, nadahnut ljubavlju, a protkan časovima pilatesa. Ovo je jedan zgodan način da se družimo i gradimo naše prijateljstvo, ali tako da nam to ni u jednom smislu neće otimati još jedan zlatan minut – koji u stvari i nemamo…
U duhu moje želje da se lišimo opterećujućeg vremena i prostora, pozdravljam vas do sledećeg susreta uz čuvene reči Ričarda Baha u romanu “Galeb Džonatan Livingston”:
“Kada bi naše prijateljstvo zavisilo od vremena i prostora, onda bismo, savladavši vreme i prostor, upropastili i naše prijateljstvo! Savladamo li prostor, ostaje nam samo OVDE. Savladamo li vreme, ostaje nam samo SADA. Zar ne misliš da će mo se na tom putu, između Sada i Ovde, ipak povremeno sretati?”
Veliki poljubac i pozdrav, vidimo se ubrzo – uz kafu i vetar, naravski!
Vaša Nađa

Završila Ekonomski fakultet u Beogradu.
Jani, Anđeliji, Stevanu i Simoni je mama, a Mihajlu uzorna supruga.
Jedna od četiri sestara Ćorović (danas sve imaju drugo prezime).
Tecno govori engleski, španski i nemački jezik.

Živi da uči i uči da živi, a u međuvremenu pronosi PILATES u Beogradu.

Edukacija

Michael King Pilates Beograd: Stage1, Stage 2, Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Laddder Barrel i Wunda Chair
BalancedBody London: Spinal Mobility with Pilates Arc and Small Balls, Walking and Throwing: Expressions of the Spiral Myofascial Meridian and the Helical Contractile Field with the Pilates Reformer, Pilates and the Foam Roller: The Perfect Combaination for Muscle Balance, Enhancing Spinal Mobility on the Cadillac/Tower
Balanced Body Venecia: Breathe for Core Stability, Functional Pilates Mat
Intelligent Use of Elastic Bands, Contemporary and Classical Pilates Movements for Correcting Computer Posture
ECA/OBOW New York: Prenatal Pelvic Progression – Preventing PostNatal Pelvic Progression – Preventing PostPregnancz Prolapse, Interval Circuit, Athletic Conditioning on the Mat, Fitness Pilates
BalancedBody Venecia: A Deep Look at Reformer, Sacroiliac Function and Pilates Exercise Design,
Let’s Have Fun with 34 Mat Exercises