Pilates i joga kao deo team buildinga


Ukoliko želite da vaš team building bude efektnijij uključite pokret kao deo.

Poznato je da kretanje ima utiacaj na emocije.

Zato neka vežbanje dodatno motiviše vaše zaposlene i doprinese boljoj radnoj atmosferi.

U okviru vašeg postojećeg teambuildinga, ubacite kao dodatu vrednost pilates i jogu.